ЗАКОН УКРАЇНИ

Про автомобільний транспорт
(редакція вiд 23.02.2006)

Цей Закон визначає засади організації та діяльності автомобільного транспорту.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Глава 2 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Глава 3 РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Глава 4 ПЕРСОНАЛ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Глава 5 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Глава 6 АВТОМОБІЛЬНИЙ ПЕРЕВІЗНИК

Розділ II ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

Розділ III ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Глава 8 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Розділ IV МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14