• Розділ IV МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ

  Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

  Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

  До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються резиденти України, які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.

  При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України повинні мати:

  дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися перевезення;

  ліцензійну картку на транспортний засіб;

  дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;

  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

  сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватися перевезення.

  При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти України повинні мати:

  дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися перевезення;

  ліцензійну картку на транспортний засіб;

  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

  сертифікат відповідності щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження вимогам країн, по території яких буде здійснюватися перевезення;

  список пасажирів (при нерегулярних та маятникових перевезеннях);

  білетно-облікову документацію;

  схему маршруту.

  При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти України повинні мати:

  дозвіл України;

  дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень;

  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

  сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження.

  При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти повинні мати:

  дозвіл України;

  свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

  сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження;

  список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень);

  білетно-облікову документацію.

  Стаття 54. Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

  Міжнародне співробітництво у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів забезпечує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, який у межах повноважень:

  організовує контроль за виконанням міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

  розробляє пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

  бере участь у проведенні заходів щодо укладання міжнародних договорів з питань міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

  бере участь у роботі міжнародних організацій автомобільного транспорту;

  забезпечує видачу дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.

  Стаття 55. Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення

  Види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками при перевезенні по території іноземних країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту з урахуванням вимог законодавства України та законодавства країни, по території якої буде здійснюватися перевезення.

  Міжнародні автомобільні перевезення іноземними перевізниками по території України здійснюються за наявності в перевізника українського дозволу або інших дозвільних документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

  Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обліку та обміну визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів Транспорту розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів, запроваджених у європейських країнах, ефективності їх використання.

  Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Стаття 56. Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення

  Регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) пасажирські міжнародні автомобільні перевезення, що здійснюють перевізники України, повинні виконуватись автобусами, що відповідають умовам перевезень та параметрам комфортності і мають понад 20 місць для сидіння пасажирів.

  При здійсненні міжнародних нерегулярних, маятникових (човникових) та регулярних транзитних перевезень водії повинні мати списки пасажирів та інші документи, обумовлені законодавством України.

  Порядок організації регулярних, нерегулярних та маятникових (човникових) перевезень пасажирів у міжнародному сполученні визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Стаття 57. Перевезення пасажирів і вантажів на території України іноземними перевізниками

  Перевезення пасажирів і вантажів між пунктами, розташованими на території України, транспортними засобами, що належать іноземним перевізникам, забороняється, якщо на це не було отримано дозволу центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Стаття 58. Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

  Контроль за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом проводить служба міжнародних автомобільних перевезень центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон України та в пунктах видачі дозволів автомобільним перевізникам України.

  Служба міжнародних автомобільних перевезень діє відповідно до законодавства та свого положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

  Функціями контролю за здійсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є:

  контроль за виконанням перевізниками вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень;

  контроль технічного, санітарного та екологічного стану транспортних засобів, що впливає на безпеку руху, екологію та санітарні норми;

  перевірка вагових і габаритних параметрів транспортних засобів;

  контроль та оформлення дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

  облік автомобільних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;

  перевірка транспортно-експедиторської документації та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

  Стаття 59. Міжнародний автомобільний перевізник пасажирів і вантажів

  Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, та (або) фахівці, призначені ними відповідальними за організацію та безпеку перевезень, повинні мати документ, що засвідчує їхню кваліфікацію, вимоги до якої та порядок її підтвердження визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Вимоги до професійної кваліфікації за обсягами та рівнем підготовки мають передбачати володіння достатніми знаннями, для того щоб належним чином і ефективно займатися професійною діяльністю міжнародного автомобільного перевізника, зокрема знаннями таких предметів: комерційне і фінансове управління підприємством; технічні стандарти і операції; безпека дорожнього руху; доступ до ринків; елементи торгового, соціального і трудового, цивільного і податкового законодавства.

  Вимоги до професійної кваліфікації мають бути підтверджені шляхом успішного складення обов’язкового письмового екзамену, а за необхідності й усного, що проводиться органом, установою чи організацією, призначеною центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Резиденти України, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів чи вантажів, повинні мати передбачену законодавством документацію та забезпечувати всі види обов’язкового страхування, передбачені законодавством України.

  Нерезиденти України, які здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові (човникові) перевезення пасажирів у міжнародному сполученні по території України, повинні забезпечити необхідні режими праці і відпочинку водіїв, контроль стану їх здоров’я, а також контроль технічного, санітарного та екологічного стану автобуса перед виїздом на маршрут.

  До міжнародних перевезень пасажирів та (чи) вантажів допускаються резиденти України, які склали обов’язковий письмовий екзамен на професійну придатність у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Право на здійснення транспортними засобами міжнародних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.

  Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.