• Глава 8 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

  Стаття 47. Внутрішні перевезення вантажів та правила їх надання

  До внутрішніх перевезень вантажів відносяться перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні, та комплекс допоміжних операцій, пов’язаних з цими перевезеннями, а також технологічні перевезення вантажів, що здійснюються в межах одного виробничого об’єкта без виїзду на автомобільні дороги загального користування.

  До комплексу допоміжних операцій, пов’язаних із внутрішніми перевезеннями вантажів автомобільним транспортом, належать:

  завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів;

  перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб;

  сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу;

  накопичення, формування або дроблення партій вантажу;

  зберігання вантажу;

  транспортно-експедиційні послуги.

  Правила перевезень вантажів транспортними засобами затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Правила технологічних перевезень вантажів транспортними засобами затверджуються керівництвом виробничого об’єкта.

  Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення

  Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.

  Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є:

  для автомобільного перевізника – ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

  для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.

  Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, є:

  для автомобільного перевізника – ліцензія та документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

  для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійна картка, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.

  Документами для юридичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб, є:

  для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

  для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.

  Документами для фізичної особи, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб, є:

  для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

  для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.

  У разі перевезення небезпечних вантажів обов’язковими документами для водія є:

  свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів;

  свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

  письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.

  У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень, які здійснюються на договірних умовах чи для власних потреб, обов’язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами.

  Стаття 49. Основні права та обов’язки водія транспортного засобу при перевезенні вантажу у внутрішньому сполученні

  Водій транспортного засобу при внутрішньому перевезенні вантажів має право:

  відмовлятися від прийняття для перевезення вантажу, який не відповідає встановленим вимогам або вимогам щодо пломбування вантажу, якщо відтиск пломби нечіткий або пломбу пошкоджено;

  вимагати від вантажовласника (уповноваженої ним особи) належного закріплення вантажу на транспортному засобі відповідно до встановлених законодавством вимог та очищення його кузова від залишків вантажу.

  Водій транспортного засобу зобов’язаний:

  мати при собі та передавати для перевірки уповноваженим на те посадовим особам документи, передбачені законодавством, для здійснення зазначених перевезень;

  перевіряти надійність пломбування, закріплення, накриття та ув’язування вантажу для його безпечного перевезення;

  забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, та своєчасно його доставити вантажовласнику (уповноваженій ним особі);

  дотримуватися визначеного режиму праці та відпочинку.

  Стаття 50. Договір про перевезення вантажу

  Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом укладається відповідно до цивільного законодавства між замовником та виконавцем у письмовій формі (договір, накладна, квитанція тощо).

  Істотними умовами договору є:

  найменування та місцезнаходження сторін;

  найменування та кількість вантажу, його пакування;

  умови та термін перевезення;

  місце та час навантаження і розвантаження;

  вартість перевезення;

  інші умови, узгоджені сторонами.

  Стаття 51. Основні права та обов’язки замовника за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом

  Замовник за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом має право отримати компенсацію згідно із законодавством за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату або несвоєчасність доставки.

  Замовник за договором про перевезення вантажу зобов’язаний:

  забезпечити своєчасне та повне оформлення документів на перевезення вантажу;

  утримувати власні під’їзні шляхи до вантажних пунктів, вантажні майданчики, рампи тощо у стані, що відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки та безпеки руху;

  здійснювати вантажні операції, закріплення, накриття, ув’язування та пломбування вантажу, зняття кріплень і покриттів та очищення транспортного засобу від залишків вантажу;

  забезпечувати вимоги законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки при вантажних операціях.

  Стаття 52. Основні права та обов’язки виконавця за договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом

  Автомобільний перевізник має право:

  відмовитися від приймання вантажу для перевезення, якщо замовником не підготовлено вантаж чи необхідні документи або внесені без попереднього узгодження з ним зміни до реквізитів цих документів;

  відмовитися від перевезення вантажу, якщо замовник подає до перевезень вантаж, не обумовлений договором про перевезення, пакування вантажу не відповідає встановленим законодавством вимогам, ушкоджена тара або нечітким є відтиск пломби тощо;

  одержувати відшкодування від замовника, якщо транспортний засіб був пошкоджений під час вантажних робіт або під час перевезення вантажу з вини замовника.

  Автомобільний перевізник зобов’язаний:

  при укладанні договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом передбачати для свого персоналу встановлені законодавством умови праці та відпочинку;

  забезпечити виконання умов договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом у межах, визначених договором та законодавством;

  забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до передачі вантажовласнику (уповноваженій ним особі) в пункті призначення;

  відшкодовувати замовнику збитки за пошкодження або псування вантажу, часткову чи повну його втрату, а також збитки, завдані внаслідок несвоєчасної доставки вантажу.