• Глава 5 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

  Стаття 19. Класифікація та реєстрація транспортних засобів

  Транспортні засоби за своїм призначенням поділяються на:

  транспортні засоби загального призначення;

  транспортні засоби спеціалізованого призначення;

  транспортні засоби спеціального призначення.

  При державній реєстрації автобусів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх належності до транспортного засобу загального призначення чи до транспортного засобу спеціалізованого призначення.

  При державній реєстрації вантажних автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами виробника (вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з бортовою платформою відкритого або закритого типу, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, для аварійного ремонту, автокран, пожежний, автомобіль-мішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо).

  При державній реєстрації легкових автомобілів у реєстраційних документах роблять відмітку щодо їх призначення згідно з документами виробника (легковий, таксі, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).

  Зареєстровані легкові автомобілі, які обладнуються устаткуванням для роботи як таксі і мають ліцензійну картку, державній перереєстрації не підлягають.

  Порядок державної реєстрації транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

  Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів і частин до них

  Конструкція та технічний стан транспортних засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет Міністрів України, та забезпечувати:

  безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;

  відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;

  запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;

  ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;

  захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання пошкодженню вантажів;

  збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобу до його утилізації;

  відповідність іншим вимогам законодавства.

  Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.

  Технічні вимоги до обладнання, що встановлюється на таксі, визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху, екологічної безпеки та енергозбереження країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.

  Причепи та напівпричепи, які використовуються для міжнародних перевезень вантажів, можуть мати реєстраційні документи, номерні та розпізнавальні знаки іншої держави, у якій вони зареєстровані.

  Конструкція та технічний стан транспортних засобів, які використовуються при виконанні міжнародних перевезень, мають відповідати вимогам законодавства України та іноземної держави, дозвіл на проїзд територією якої одержав власник транспортного засобу.

  У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень небезпечних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним цією статтею, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому уповноваженим органом.

  У транспортному засобі, призначеному для міжнародних перевезень швидкопсувних вантажів, крім документів, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним цією статтею, мають бути документи про допущення до перевезень таких вантажів, які видаються в порядку, встановленому уповноваженим органом.

  На території України повинні виконуватися вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.

  Стаття 21. Зберігання транспортних засобів

  Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

  Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.

  Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про організацію місць зберігання транспортних засобів на відповідній території та здійснюють контроль за їх діяльністю відповідно до законодавства.

  Стаття 22. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів

  Технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та їх складових виконують з метою підтримання їх у належному стані та забезпечення встановлених виробником технічних характеристик під час використання, зберігання або утримання протягом періоду експлуатації.

  Виконавцями технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів є суб’єкти господарювання, які відповідають таким вимогам:

  мають власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають установленим законодавством вимогам;

  роботи з технічного обслуговування і ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт;

  мають виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам.

  Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку.

  Технічне регулювання у сфері технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів та правила надання послуг з їх технічного обслуговування і ремонту затверджує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів

  Контроль технічного стану транспортних засобів включає:

  державний технічний огляд транспортних засобів;

  перевірку технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками.

  Перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду транспортних засобів здійснюють суб’єкти господарювання, уповноважені в порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України.

  У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник.

  На таксі, яке за результатами державного технічного огляду відповідає нормативним вимогам до технічного стану, видається талон про проходження державного технічного огляду з відміткою “таксі”.

  Порядок проведення державного технічного огляду транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

  Перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

  Стаття 24. Вимоги до автомобільного палива, мастильних матеріалів та до їх реалізації

  Автомобільне паливо та мастильні матеріали мають відповідати встановленим законодавством вимогам та технічним вимогам виробників транспортних засобів. Реалізацію автомобільного палива та мастильних матеріалів споживачу здійснюють за умови їх відповідності на місці реалізації встановленим вимогам, що підтверджує сертифікат відповідності. Реалізацію здійснюють лише у відведених для цього в установленому порядку місцях.

  Відносини між продавцем і покупцем автомобільного палива та мастильних матеріалів визначає законодавство.

  Стаття 25. Особливості договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу

  Договір про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу укладають відповідно до вимог цивільного законодавства між замовником і виконавцем (договір, наряд-замовлення, накладна, квитанція тощо).

  Істотними умовами договору про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу є:

  найменування та місце розташування сторін за цим договором;

  перелік робіт з технічного обслуговування чи ремонту та термін їх виконання;

  вартість робіт та порядок розрахунків;

  перелік складових частин (матеріалів), використаних виконавцем, а також наданих замовником виконавцю для виконання робіт із технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу;

  перелік документів, який надається замовнику для підтвердження виконання технічного обслуговування чи ремонту, та гарантійні зобов’язання виконавця щодо проведених робіт.

  Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу під час його укладання чи виконання не може нав’язувати замовнику за цим договором додаткові оплачувані послуги.

  Стаття 26. Обов’язки та відповідальність виконавця за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів

  Виконавець за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів зобов’язаний:

  надавати можливість замовнику (уповноваженій ним особі) особисто візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;

  безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаної згідно з договором роботи;

  безплатно виконувати роботу чи відшкодовувати замовнику витрати, пов’язані з усуненням недоліків, спричинених неналежним виконанням договору;

  гарантувати відповідність технічного стану транспортного засобу встановленим вимогам у межах проведеного ним технічного обслуговування і ремонту цього транспортного засобу;

  підтверджувати документально види та обсяги виконаних робіт та надавати замовнику відповідні документи із зазначенням дати виконання;

  виконувати гарантійні зобов’язання, надані ним замовнику.

  Виконавець за договором про надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього договору згідно з цим договором, якщо інше не передбачено законом.

  Стаття 27. Права замовника за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу

  Замовник за договором про технічне обслуговування і ремонт транспортного засобу має право:

  одержувати достовірну інформацію про предмет договору та його виконавця;

  особисто (або доручити уповноваженій ним особі) візуально контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством;

  на відшкодування збитків, завданих у результаті невиконання або неналежного виконання виконавцем договору, а також на безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного терміну;

  отримувати від виконавця документальне підтвердження виду та обсягу виконаного технічного обслуговування чи ремонту транспортного засобу.

  Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі

  На автостанціях забезпечується:

  прийом та відправлення автобусів і пасажирів;

  організація продажу квитків населенню;

  диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;

  контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої документації водіїв та дотримання визначеного режиму роботи підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території;

  організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв.

  У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень задіяні для цього приміщення автостанцій тимчасово, до відновлення зазначених обсягів перевезень, відповідно до законодавства можуть використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг.

  Перепрофілювання автостанцій може здійснюватися їх власниками лише при закритті усіх автобусних маршрутів загального користування, що пролягають через них, та за згодою органу місцевого самоврядування населеного пункту.

  Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати:

  зручний і безпечний прохід до них;

  пропускну здатність дороги;

  відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху;

  зручну пересадку на інші види транспорту;

  безпеку дорожнього руху.

  Розміщення майданчиків для розвороту і відстою автобусів у початкових і кінцевих пунктах маршрутів повинно відповідати вимогам безпеки дорожнього руху.