• Глава 4 ПЕРСОНАЛ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  Стаття 16. Статус персоналу автомобільного транспорту

  До персоналу автомобільного транспорту належать працівники, які безпосередньо надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надають допоміжні послуги, пов’язані з перевезеннями.

  Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, у тому числі положенням про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  Стаття 17. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту

  Персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:

  мати необхідний рівень професійної кваліфікації;

  забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;

  ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.

  Підготовку, перепідготовку, атестацію та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів здійснюють у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту та Міністерства внутрішніх справ України.

  Стаття 18. Особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів

  З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов’язані:

  організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства України;

  здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;

  забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

  забезпечувати водіїв транспортних засобів санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.

  Контроль за роботою водіїв транспортних засобів має забезпечувати належне виконання покладених на них обов’язків і включає організацію перевірок режимів їх праці та відпочинку, а також виконання водіями транспортних засобів вимог цього Закону та законодавства про працю.

  Положення щодо режимів праці та відпочинку водіїв транспортних засобів визначається законодавством.