• Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  Положення першого речення пункту 3 частини першої статті 26 у частині оплати вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів державного бюджету набирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок суб’єктів господарювання, що перевіряються.

  2. До приведення у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

  3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із цим Законом;

  2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;