• IV. Перевезення на таксі та легковими автомобілями на замовлення

  Перевезення пасажирів та їх багажу на таксі

  86. Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі – послуги таксі), повинен дотримуватися вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів.

  Для надання послуг таксі перевізники повинні мати зареєстровані відповідно до законодавства транспортні засоби, відповідну ліцензію і ліцензійну картку на кожний автомобіль, обладнаний відповідно до встановлених технічних вимог.

  87. Перевізник, який надає послуги таксі, може укласти з іншим суб’єктами господарювання договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг, а з органами місцевого самоврядування – про користування стоянками таксі.

  88. Мережа стоянок таксі та вимоги до їх обладнання визначаються Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за погодженням з відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції.

  89. Послуги таксі надаються громадянам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне, усне, письмове чи по телефону).

  90. Кількість пасажирів, що перевозиться в транспортному засобі, не повинна перевищувати його пасажиромісткість.

  91. Право на позачергове перевезення на таксі надається вагітним жінкам, інвалідам, пасажирам з дітьми дошкільного віку та особам похилого віку.

  92. Розрахунки за послуги таксі проводяться після закінчення перевезення. На вимогу пасажира йому видається чек відповідно до оплаченої вартості проїзду.

  93. У разі одночасного перевезення кількох пасажирів сума, що підлягає сплаті кожним з них, розраховується шляхом поділу загальної суми вартості проїзду на кількість пасажирів пропорційно відстані поїздки кожного. У разі зупинки таксі в дорозі з вини водія час простою пасажирами не оплачується.

  94. У салоні таксі дозволяється перевозити речі, які вільно проходять через дверні отвори автомобіля (без зняття обмежників), не псують і не забруднюють салон, не заважають водієві керувати автомобілем і користуватися дзеркалом заднього виду.

  Перевезення тварин на таксі здійснюється відповідно до вимог законодавства.

  У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття та/або відкриття кришки багажника.

  95. Водій таксі несе відповідно до закону відповідальність за псування або втрату прийнятого для перевезення багажу.

  Особливості замовлення послуг таксі за допомогою дистанційних засобів зв’язку

  96. Надання послуг таксі за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв’язку здійснюється суб’єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги (далі – суб’єкт господарювання), уклали відповідні договори з перевізниками, мають власні транспортні засоби, призначені для перевезень на таксі.

  97. Замовлення за допомогою дистанційних засобів зв’язку здійснюється шляхом укладення договору між суб’єктом господарювання та особою, що замовляє перевезення.

  98. У разі замовлення послуги таксі необхідно визначити:

  1) час і місце (адреса) подачі транспортного засобу;

  2) кінцевий пункт маршруту (за бажанням замовника послуги);

  3) час доставки у кінцевий пункт (за бажанням замовника послуги);

  4) контактний телефон замовника послуги;

  5) вартість послуги з перевезення (за бажанням замовника послуги);

  6) інші основні характеристики обслуговування (за погодженням сторін).

  Суб’єкт господарювання, який надає інформаційно-диспетчерські послуги, уточнює час, необхідний для здійснення перевезення, та час подачі транспортного засобу з урахуванням особливостей дорожньо-транспортної ситуації (погодні умови, період доби, можливі ускладнення під час виконання замовлення).

  99. Перед укладенням договору суб’єкт господарювання повинен повідомити замовникові перевезення (на його вимогу) про:

  1) своє найменування та місцезнаходження;

  2) адресу та номер телефону, за якими приймаються претензії щодо неналежного рівня обслуговування;

  3) основні характеристики послуги (час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо);

  4) ціну послуги та/або тариф на проїзд, включаючи плату за подачу транспортного засобу, умови оплати послуги;

  5) порядок розірвання договору.

  100. Параметри обслуговування та надана інформації заносяться в журнал реєстрації, форма та порядок ведення якого затверджуються Мінтрансзв’язку.

  Журнал реєстрації повинен зберігатися протягом одного року.

  101. У разі укладення договору про замовлення послуги таксі за допомогою дистанційних засобів зв’язку суб’єкт господарювання відповідає за виконання його умов та надання достовірної і своєчасної інформації про послугу.

  102. Про порушення умов договору, що призвело до неможливості надання або отримання послуги таксі в обумовлений строк, суб’єкт господарювання, замовник послуг повідомляє в обов’язковому порядку іншій стороні.

  103. Якщо замовлення послуги перевезення на таксі прийнято не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу його виконання і суб’єкт господарювання не має можливості забезпечити виконання замовлення, він зобов’язаний попередити про це замовника послуги не пізніше ніж за 30 хвилин до визначеного часу подачі транспортного засобу, а в разі, коли час від прийняття замовлення до його виконання становить менш як 30 хвилин, – негайно.

  Перевезення легковими автомобілями на замовлення

  104. Для надання послуг з перевезення легковими автомобілями на замовлення (далі – перевезення на замовлення) перевізник зобов’язаний використовувати транспорті засоби, які належать йому на праві власності чи користування, що підтверджується відповідними реєстраційними документами, мати відповідну ліцензію і ліцензійну картку на кожен автомобіль.

  105. Перевезення на замовлення здійснюється за договором, який укладається між перевізником та фізичною або юридичною особою у письмовій формі і повинен містити інформацію про основні характеристики обслуговування, відповідальність сторін, форму та строк проведення розрахунку, марку і клас транспортного засобу, його облаштування, наявність додаткового технічного обладнання.

  Договір може бути укладений:

  окремо на кожну послугу з визначенням часу та місця посадки пасажира (групи пасажирів), місця та орієнтовного часу прибуття, а також загального розміру оплати послуги;

  на встановлений строк обслуговування з визначенням переліку обов’язків, що покладаються на водія, виду оплати (подобова, погодинна та/або покілометрова) з можливим продовженням строку дії договору за домовленістю сторін.

  106. Послуги з перевезення на замовлення не можуть надаватися на стоянках таксі та на шляху проходження автомобіля особам, з якими не було попередньої домовленості про надання послуги. Вартість послуг визначається за попередньою домовленістю замовника послуг з перевізником або його представником.

  107. Перевізнику, який надає послуги з перевезення на замовлення, забороняється оформляти послугу та здійснювати посадку пасажира:

  на шляху проходження;

  на зупинках транспорту, стоянках таксі;

  у місцях, не передбачених договором.

  Перед виїздом для виконання замовлення перевізник забезпечує водія договором та розрахунковими документами.

  Завершення надання послуги з перевезення на замовлення підтверджується підписанням акта виконаних робіт.

  108. Під час надання послуг з перевезення на замовлення не дозволяється його облаштування (повністю або частково) з відтворенням будь-яких ознак таксі.

  Надання інформаційно-диспетчерських послуг під час користування послугами з перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення

  109. Суб’єкт господарювання, що надає інформаційно-диспетчерські послуги, зобов’язаний забезпечити:

  1) регулювання руху таксі у транспортній мережі міста;

  2) прийняття та оформлення замовлень на надання послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення;

  3) оформлення та видачу перевізникові договору і розрахункових документів у разі надання послуг з перевезення на замовлення;

  4) інформування про послуги, що надаються перевізниками, наявний рухомий склад, ціну та/або тариф на послуги таксі;

  5) диспетчерське управління транспортними засобами перевізників, які надають послуги таксі, згідно з укладеними договорами;

  6) рекламу послуг таксі та послуг з перевезення на замовлення.

  110. Суб’єктам господарювання, що надають інформаційно-диспетчерські послуги, забороняється:

  укладати договори з автомобільними перевізниками, які не мають відповідних ліцензій;

  обслуговувати транспортні засоби, на які не оформлені ліцензійні картки;

  подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і технічні характеристики транспортного засобу.