• II. Перевезення пасажирів автобусами

  13. Перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх організації можуть бути: регулярними, регулярними спеціальними та нерегулярними.

  Умови регулярних та регулярних спеціальних перевезень зазначаються у паспорті маршруту.

  Регулярні перевезення

  14. Регулярні перевезення організовують відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (далі – замовники регулярних перевезень) згідно з програмами розвитку автомобільного транспорту на відповідній території з метою задоволення потреби населення у перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій і перевізників.

  15. Замовники регулярних перевезень визначають умови їх організації на відповідній території.

  16. Автобусний маршрут загального користування (далі – маршрут) відкривають:

  Укравтотранс – міжобласний та міжнародний;

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації – внутрішньообласний;

  виконавчі органи сільських, селищних і міських рад – міський.

  17. Відкриття та закриття маршруту проводиться за рішенням замовника регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.

  18. Припинення перевезень за маршрутом проводиться за рішенням замовника регулярних перевезень, яке приймається не пізніше ніж за 15 днів до припинення перевезень, а у разі настання обставин непереборної сили – невідкладно.

  19. Внесення змін постійного характеру до маршруту та/або графіка руху здійснюється у межах відповідної мережі маршрутів.

  20. Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху може здійснюватися:

  1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:

  графіка руху (часу відправлення з кінцевих або проміжних зупинок), що не перевищує 20 хвилин;

  шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності маршруту;

  шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду сполучення), якщо така зміна стосується не більш як 30 відсотків загальної протяжності маршруту;

  2) на міжміських маршрутах у разі зміни:

  графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну годину;

  шляху проходження міжобласного маршруту в межах однієї області за умови, що зміна його протяжності не перевищує 100 кілометрів, після її погодження в установленому порядку.

  21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень чи дозволу на обслуговування (далі – дозвіл) за погодженням сторін.

  22. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, не передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється за умови розірвання договору про організацію перевезень чи анулювання дозволу за погодженням сторін шляхом виключення маршруту та/або графіка руху з відповідної мережі маршрутів та включення до неї нового маршруту.

  23. Місця зупинки автобуса, який здійснює перевезення у звичайному режимі руху на міському маршруті, встановлюються на відстані 400 – 600 метрів одна від одної у межах розташування багатоповерхової забудови і на відстані 600 – 800 метрів – у межах розташування одно- та двоповерхової забудови.

  24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення у режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту. Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях з обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху.

  25. Посадка та висадка пасажирів з автобуса, що здійснює перевезення в експресному режимі руху, проводиться на зупинках громадського транспорту.

  26. Місця зупинки на міських і приміських маршрутах із значним пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами, навісами, на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті.

  27. Залежно від виду сполучення на автобусах розміщується така інформація:

  у разі здійснення міських та приміських перевезень на передньому трафареті – номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів; на боковому трафареті – найменування основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті – номер маршруту; у разі здійснення перевезень в експресному режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де здійснюються зупинки, – напис відповідно червоною фарбою «Експрес», чорною – «Маршрутне таксі»; біля дверей – позначення входу і виходу;

  у разі здійснення міжміських та міжнародних перевезень на передньому і боковому трафаретах – найменування початкового та кінцевого пунктів маршруту (у разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній – українською, нижній – мовою держави, до якої здійснюється перевезення).

  У салоні автобуса розміщується така інформація:

  1) витяг із цих Правил (у частині прав та обов’язків водія і пасажира);

  2) позначення входу та виходу;

  3) відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

  4) відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

  5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

  6) позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

  7) напис «Не курити», «Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів» (на міських та приміських маршрутах);

  8) нумерація місць під час здійснення міжміських та міжнародних перевезень.

  Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

  в салоні автобуса – з відстані не менш як 1 метр;

  на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менш як 15 метрів, на боковому – не менш як 3 метри.

  28. На маршруті повинні бути передбачені:

  майданчики для розвороту та короткострокової стоянки автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту;

  посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки.

  Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції, а у разі їх відсутності – місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується інформація, що містить найменування зупинки, початкового та кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.

  Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.

  Місця зупинки автобусів на міських маршрутах обладнуються автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів, найменуванням початкового та кінцевого пунктів маршруту.

  У разі коли інтервал руху на міському маршруті не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, в разі більшого інтервалу – час відправлення автобусів із зупинки.

  Відомості про режим руху автобусів у вихідні та святкові дні наводяться як примітка до основної інформації.

  На зупинках автобусів, що здійснюють перевезення в експресному режимі руху та у режимі маршрутного таксі, на трафареті над назвою зупинки розміщується напис червоною фарбою «Експрес», чорною – «Маршрутне таксі».

  Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом з написом чорною фарбою «На вимогу».

  Розміри написів на трафаретах, що розміщені у місцях зупинки, повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не менш як 3 метри.

  29. Перевезення пасажирів за приміськими та міжміськими маршрутами у межах території однієї області (внутрішньообласні маршрути) здійснюється на підставі договору про організацію перевезень, укладеного відповідно до законодавства. Типова форма такого договору, що повинен містити чіткі вимоги стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху під час виконання договірних зобов’язань, затверджується Мінтрансзв’язку.

  30. Перевезення пасажирів за приміськими та міжміськими маршрутами, які виходять за межі території областей (міжобласні маршрути), здійснюється на підставі дозволу, який видається в установленому законодавством порядку. Витяг з дозволу повинен перебувати в автобусі.

  31. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам, установленим для міського, приміського, міжміського чи міжнародного транспорту, а пасажиромісткість – пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об’єктів соціального, медичного та культурного призначення для осіб з особливими потребами. Вимоги до структури рухомого складу встановлює замовник регулярних перевезень.

  32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

  33. Перевезення пасажирів за міськими і приміськими маршрутами здійснюється у звичайному режимі (основний вид перевезень), а також експресному режимі та режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень).

  Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі організовується за наявності сполучення у звичайному та/або експресному режимі руху автотранспорту або руху інших видів транспорту.

  34. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію погоджений замовником перевезень витяг з нього, а також формуляр у разі здійснення міжнародних нерегулярних та маятникових перевезень.

  35. Перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень або дозволу, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.

  36. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту на перевезення міським або приміським маршрутом замовник перевезень видає перевізникові тимчасове рішення про використання для перевезень додаткових автобусів на строк до трьох діб, якщо це передбачено умовами договору.

  У разі здійснення перевезень на маршруті кількома перевізниками, договір з якими передбачає можливість залучення додаткових автобусів, замовник пропонує кожному з них забезпечити перевезення пропорційно до затвердженої для таких перевізників кількості рейсів.

  37. У разі виходу з ладу автобуса (припинення перевезення через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події) приміського чи міжміського сполучення водій здійснює пересадку пасажирів в інший автобус, яким пасажири будуть доставлені до найближчої автостанції чи кінцевого пункту призначення. У такому разі на приміському маршруті пасажиру повертається повна, а на міжміському невикористана вартість квитка. Перевізник організовує подальшу поїздку пасажирів.

  Оплата послуг перевізника з попутного перевезення пасажирів до найближчої автостанції у міжміському сполученні здійснюється за рахунок коштів перевізника, під час рейсу якого відбулася пересадка пасажирів.

  У разі виходу з ладу автобуса міського сполучення перевізник повертає пасажирам повну вартість квитка, а подальша поїздка оплачується та здійснюється ними самостійно.

  38. Відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі, відбувається відповідно до затвердженого розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.

  39. Замовник регулярних перевезень за міськими автобусними маршрутами може залучити на конкурсних засадах суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників.

  Замовник регулярних перевезень не має права залучати суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезень, діють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб’єктами.

  40. За договором перевезення пасажира автобусом перевізник зобов’язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання ним багажу – доставити до пункту призначення багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі. Пасажир зобов’язується внести установлену плату за проїзд, а в разі здавання багажу до багажного відділення – плату за його перевезення.

  41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд, квитанцію на перевезення багажу міжміськими маршрутами регулярних перевезень, які дійсні тільки на зазначений у них день і рейс автобуса.

  Особа, що придбала квиток, повинна здійснити посадку в автобус на автостанції, зазначеній у квитку, або за попереднім погодженням з автостанцією та внесенням відповідної позначки до квитково-касового листа на іншій зупинці, передбаченій розкладом руху. У разі відсутності попереднього погодження та запізнення на рейс оплачене місце за пасажиром не зберігається.

  У разі втрати документа на проїзд пасажир до посадки не допускається, вартість документа на проїзд не повертається, дублікат не видається, претензії не приймаються. У разі відсутності у пасажира документа на проїзд, а за наявності у нього пільг – документа, що підтверджує право на пільговий проїзд, пасажир вважається таким, що не має права на проїзд.

  43. На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей віком до 10 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.

  44. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, інваліди, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

  Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів міських та приміських маршрутів відводяться місця для сидіння.

  Регулярні спеціальні перевезення

  45. Регулярні спеціальні перевезення організовуються для перевезення працівників підприємств, установ та організацій, учнів, студентів, туристів, екскурсантів та інших організованих груп пасажирів.

  46. Регулярні спеціальні перевезення здійснюються на підставі договору, згідно з яким перевізник надає підприємству, установі та організації, яка виступає замовником транспортних послуг, послуги з перевезення організованої групи пасажирів за певним маршрутом і визначеним розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.

  47. Перевізник проводить стажування водіїв перед переведенням його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, видає паспорт маршруту із зазначенням схеми маршруту, графіка руху автобуса, графіка роботи та відпочинку водіїв.

  48. Під час здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.

  49. Передній трафарет автобуса повинен містити напис чорною фарбою «Спеціальне перевезення» та офіційне найменування (повне або скорочене) замовника транспортних послуг.

  У салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону і страхової суми.

  50. Під час здійснення регулярного спеціального перевезення водій повинен мати копію договору із замовником транспортних послуг та паспорт маршруту.

  Нерегулярні перевезення

  51. Нерегулярні перевезення здійснюються на замовлення юридичної або фізичної особи як разові перевезення організованої групи пасажирів за визначеним маршрутом.

  52. До нерегулярних перевезень належать:

  туристично-екскурсійні;

  весільні та святкові;

  ритуальні;

  одноразові перевезення до місць відпочинку;

  інші перевезення, що не заборонені пунктом 55 цих Правил.

  53. У разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:

  здійснення перевезень одним перевізником або одним транспортним засобом за одним маршрутом, або між тими самими пунктами більш як два рази на тиждень;

  організація (зокрема шляхом пропонування фізичним особам проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів масової інформації) та здійснення перевезення за заздалегідь визначеними напрямками, надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь визначеним маршрутом, між визначеними кінцевими пунктами, з установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;

  встановлення та стягнення плати за проїзд з окремих пасажирів;

  самовільне (не передбачене умовами договору) визначення початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;

  здійснення посадки та висадки пасажирів у пунктах і на зупинках, визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах з регулярним перевезенням.

  У разі порушення зазначених вимог перевезення не вважається нерегулярним і повинно здійснюватись відповідно до вимог, які встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.

  54. Під час здійснення нерегулярних перевезень водію забороняється проводити посадку та/або висадку пасажирів у не визначених договором місцях.

  55. Замовлення юридичною або фізичною особою автобуса для нерегулярних перевезень здійснюється шляхом укладення з перевізником письмового договору про замовлення транспортного засобу.

  Суб’єкт господарювання, який надає туристичні та екскурсійні послуги і здійснює перевезення власним чи орендованим транспортним засобом, укладає договір перевезення з кожною особою.

  56. Договір на здійснення нерегулярних перевезень, що укладається між юридичною або фізичною особою та перевізником у письмовій формі, повинен містити дату і час здійснення перевезень, початковий та кінцевий пункти маршруту, маршрут перевезення і державний реєстраційний номер транспортного засобу.

  Типову форму договору про здійснення нерегулярних перевезень затверджує Мінтрансзв’язку.

  57. У дорожньому листі перевізник зазначає початковий та кінцевий пункти маршруту, найменування замовника послуг з нерегулярних перевезень, а також:

  для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, адресу проживання;

  для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження.

  58. Під час здійснення нерегулярних перевезень пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.

  59. Після закінчення поїздки замовник (уповноважена ним особа) підписом у дорожньому листі підтверджує обсяг виконаної роботи.

  60. Передній трафарет автобуса містить напис червоною фарбою «Нерегулярне перевезення».

  У салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону, страхової суми.

  61. Під час здійснення нерегулярних перевезень водій повинен мати копію договору перевізника із замовником транспортних послуг і копію договору обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

  62. Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень встановлюються Мінтрансзв’язку та МВС.

  Перевезення організованих груп дітей

  63. Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування.

  64. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної технічною характеристикою та реєстраційними документами транспортного засобу.

  65. Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним засобом не менш як п’ять років.

  66. Перевезення організованих груп дітей колоною з п’яти і більше автобусів здійснюється за умови супроводу відповідними територіальними підрозділами Державтоінспекції.

  67. До початку перевезення організованих груп дітей замовник і перевізник:

  1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;

  2) встановлюють зупинки автобуса:

  технічні – одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї – на кожні наступні 100 кілометрів маршруту;

  для відпочинку – на п’ять хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин – через кожні п’ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);

  для приймання їжі – через три-п’ять годин руху;

  для ночівлі;

  3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.

  68. Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.

  69. Схема маршруту та розклад руху оформляються в трьох примірниках і затверджуються замовником за погодженням з перевізником та територіальним підрозділом Державтоінспекції.

  Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у замовника та перевізника.

  70. Замовник зобов’язаний:

  до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей;

  допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;

  призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей – медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки.

  71. Рух колони автобусів з організованими групами дітей здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху.

  72. Замовник перевезень організованих груп дітей зобов’язаний забезпечити кожен автобус питною водою та засобами медичної допомоги.

  73. Керівник групи дітей зобов’язаний:

  провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;

  забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;

  забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності – з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо – з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;

  проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності – краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;

  підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху – її причину.

  74. У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов, виходу з ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також погіршення стану здоров’я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.