• I. Загальні положення

  1. Ці правила визначають порядок здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є обов’язковими для виконання організаторами (замовниками) регулярних перевезень та замовниками транспортних послуг, автомобільними перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та пасажирами.

  2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

  1) автостанційний збір – плата за надання обов’язкових послуг автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка;

  2) багаж – вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;

  3) багажна квитанція – документ, який видається пасажиру на підтвердження факту прийняття багажу для перевезення або зберігання, із зазначенням його цінності, вартості перевезення та зберігання;

  4) бронювання місця (кількох місць) – попереднє замовлення місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на визначений строк;

  5) вартість квитка – сума, що складається з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої);

  6) вартість проїзду – сума, за якою автомобільний перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість;

  7) диспетчер – особа, на яку покладено повноваження щодо здійснення диспетчерського управління;

  8) диспетчерська станція – спеціально обладнане приміщення або комплекс технічних споруд (засобів), призначених для диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі;

  9) квиткова каса – спеціально обладнане приміщення, в якому здійснюється оформлення квитків та документів, що підтверджують право на перевезення багажу, а також їх повернення;

  10) квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення;

  11) мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час очікування пасажира;

  12) пасажир – особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

  13) пасажиромісткість – передбачена технічною характеристикою транспортного засобу та визначена у реєстраційних документах кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;

  14) пасажиропотік – кількість осіб, які здійснюють проїзд за визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;

  15) попередній продаж квитків – продаж квитків за добу до відправлення автобуса в рейс;

  16) поточний продаж квитків – продаж квитків у день відправлення автобуса в рейс;

  17) ручна поклажа – вантаж, розміри якого не перевищують 60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;

  18) схема маршруту – картографічне зображення маршруту;

  19) транспортні послуги – діяльність, пов’язана із задоволенням потреби населення в перевезеннях автомобільним транспортом;

  20) трафарет – покажчик інформації для пасажирів про маршрут.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про автомобільний транспорт».

  3. Порядок організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом встановлює Мінтрансзв’язку.

  4. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюються відповідно до цих Правил, законодавства про захист прав споживачів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.

  5. Персонал автомобільного транспорту та особи, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, повинні мати відповідні знання та кваліфікацію.

  6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства з відповідним оформленням ліцензійної картки.

  7. Дія цих Правил не поширюється на перевезення, які здійснюються:

  1) транспортними засобами спеціального призначення;

  2) транспортними засобами, задіяними під час забезпечення обороноздатності, правопорядку та ліквідації наслідків стихійного лиха і надзвичайної ситуації;

  3) службовими легковими автомобілями;

  4) транспортними засобами, які належать фізичним особам і використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на меті отримання прибутку.

  8. Інформаційне забезпечення перевезень пасажирів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови.

  9. Розклад руху автобусів під час здійснення міжміських перевезень, тривалість рейсу яких перевищує чотири години, складається з урахуванням необхідності задоволення потреби пасажирів у питній воді, харчуванні тощо.

  10. Державний контроль за дотриманням передбачених цими Правилами вимог покладається на Головавтотрансінспекцію, органи Державтоінспекції та Держспоживстандарту.

  11. Замовники перевезень, перевізники, автостанції, персонал автомобільного транспорту та пасажири несуть відповідальність за виконання цих Правил згідно із законом.

  12. Обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством.