ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
(у редакції 2006 р.)

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Розділ III ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ’ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)

Розділ IV ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12